ÇOCUK VE RESİM

Resim, çocuklar için sadece boş zaman aktivitesi değil; çocukların gelişimleri ve psikolojik durumlarıyla ilgili bize bilgi veren bir araçtır. Resim aracılığıyla çocuk, açıklayamadığı duygular ve düşünceler konusunda ipucu vermektedir. Ayrıca resim, gelişimsel olarak çocuğun değerlendirilmesine destek vermektedir. Resim, çocuğu tanımak ve anlamak için önemli bir köprü görevi görmektedir. Bu nedenle çocuğun çizdiği resimleri sadece bir karalama olarak görmemek gerekir.

Resim yaparken çocukların eğlenceli zaman geçiriyor olmaları gelişiminin resim yoluya gözlemlenmesi ve değerlendirilmesinin olumlu yönlerini göstermektedir. Yapılan resimler ile çocuğun değerlendirilmesi kolaylaşmakla beraber her resim ile kesin kanaatler vermek imkânsızdır. Bu nedenle değerlendirmenin belli boyutlarla uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir.

İstatistikler incelendiğinde, çocuklar 9 yaşına kadar gördüklerinden ziyade bildiklerini ve hissettiklerini resmederler. Bu da resimle çocukların hem iç hem de dış dünyasını anlamamızı kolaylaştırmaktadır. Ebeveyn olarak çocuklarınızın resimlerini, karalama olarak görmeyip dikkatle incelemeniz gerekmektedir. Çocuklarınıza sorduğunuz sorular ile resimden daha çok bilgi alıp yorum yapabilirsiniz. Çocuklar bazen gerçeklikten uzak çizimler yapabilirler, bunun yetenekten ziyade gelişimini ve iç dünyasını anlamanızı kolaylaştıracağını unutmayın. Resimdeki çizimler, çocuğun gelişim süreci boyunca değişim ve gelişim gösterecektir.

Çocuklarda resmin gelişim aşamaları:

Karalama Dönemi

  • 2-4 yaş grubunu kapsamaktadır.
  • Karalama döneminde çocuk gelişi güzel karalamalar yapar. Zamanla el-göz koordinasyonu sağlandıkça da daha anlaşılır çizimlere geçer.

Şematik Dönem

  • 4 ve 7 yaş grubunu kapsamaktadır.
  • Şematik dönemde çocuk, hayal ettiklerini ya da o anlık düşündüğünü resmetmek ister.
  • Yapılan figürler genellikle insan, doğa vb. unsurlardır.

Reel Dönem

  • Reel dönemde çocuk, artık varolan unsurları daha net bir şekilde çizer.
  • Bu dönem çocuğu, ilköğretim sürecindedir yani formal eğitime başlamıştır. Algıları ve çevre ile ilgili bilgileri gelişmiştir. Gerçeğe yakın çizimler görülmektedir.
  • Bu dönem çocuklarının resimlerinde ışık, gölge, derinlik, perspektif, kompozisyon gibi detayların olması zamanla gelişmektedir.

NOT: Çocuğunuz resim yaparken ona yönergeler verip yapılan çizimler ile ilgili müdahalede bulunmamanız onun gelişimi açısından önemlidir.

Tüm dönemler, çocuğun resimlerindeki gelişimin zamanla daha gerçekçi çizgilere indirgendiğini göstermektedir. Resim yapmanın, çocuğunuzun gelişimi ve takibi için çok önemli bir unsur olduğunu unutmayalım.