ÇOCUKLARDA İNTERNET KULLANIMI

Kullanımı giderek yaygınlaşan internetin günlük yaşamımızda aldığı zaman da giderek artıyor. We Are Social 2020 raporuna göre Tükiye nüfusunun %83,3’ü internet kullanıcısıdır. İnternet kullanımının yaşamımızı kolaylaştıran olumlu birçok getirisinin yanında olumsuz yanlarının da olduğunu vurgulamak gerekir. İnternetin olumsuz etkilerine karşı en korumasız olanlar ise çocuklarımızdır. Bu nedenle çocuklarımızın internet kullanım şekiller ve süreleri denetim altında olmalıdır.

Ebeveynlerin bir bölümü hem kendilerinin hem de çocukların internet kullanım alışkanlıklarını kontrol etmekte zorlanmaktadır. Dürtüselliğe karşı koyamama, tekrar tekrar internete girme isteği gibi pek çok semptom internet bağımlılığını güçlendirmektedir. Bu durum ebeveynler olarak bizlere yeni bir çok sorumluluk getirmektedir.

Ebeveynlerin internet kullanım süreçlerini denetim altında tutması, internetin olumsuz etkilerini azaltırken olumlu bir çok getirisinden de faydalanabilecektir. Bu anlamda ebeveynler tarafından sergilenecek bilinçli her davranışın ileride karşılaşılabilecek bağlantılı diğer sorunlar için de önleyici bir etkisi olacaktır.

İnternet kullanımının kontrol altına alınmaması sonucunda karşılaşılabilecek sorunlardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz,

Kontrolsüz internet kullanımının doğurabileceği bazı sonuçlar

 • Zaman yönetimi konusunda zorlanma, zamanı etkin kullanma becerisi kazanamama
 • Dikkat dağınıklığı, dikkatini toplamada sıkıntılar
 • Tahammül oranının düşmesi
 • Okul başarısının düşmesi
 • Sosyal ilişkilerin geliştirilememesi
 • İfade etmede güçlük
 • Dürtüsel bozukluklar
 • Bilgi kirliliğine maruz kalıp yaşına uygun olmayan ve/veya yanlış bilgiler edinme
 • Gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki sınırların belirsizleşmesi

Peki ebeveynler olarak çocuklarımız için internet kullanımında nelere dikkat etmeliyiz?

 • İlk olarak, çocuklarımızın bizleri rol model aldıklarını unutmamalıyız. Özellikle çocuklarımızın yanında internette uzun zamanlar geçirip onlarla diyaloğumuzu azaltırsak, çocuklarımıza internetteki sanal dünyanın gerçek dünyadan daha cazip olduğu mesajını verdiğimizi hatırlamamız gerekir. Kısacası çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz özellikler için ebeveynleri olarak bizlerin örnek olmamız gerekir.
 • Çocuklarımıza kendileri ile ilgili her konuda söz haklarının olduğu mesajını vererek, internet kullanımı ile ilgili kuralları onlarla birlikte belirlemeliyiz. Birlikte belirleyeceğimiz internet kullanım kurallarının hem bizlerin hem de çocuğumuzun iyiliği için olduğunu hatırlatarak, internete girme sıklığı, süresi, hangi sitelere giriş yapılabileceği gibi konularda kararlar almalıyız. Ayrıca belirlediğiniz bu kuralların birlikte hazırlanması ile çocukların kendi öz kontrol becerilerini geliştirmek adına kendi davranışlarından sorumlu olduklarını onlara göstermiş oluruz.
 • Çocuklarımızı ekrana bakma sırasında uygun bir oturma pozisyonu alınması gerektiği konusunda uyarmalıyız. Mümkünse evimizde bir internet kullanım köşesi belirleyip bu alanın uygun bir oturma pozisyonunda kullanılmasını sağlayarak, evin belirli bölümlerinin internet kullanımına uygun olmadığını belirtin. Bu kuralların çocuğumuzun fiziksel gelişimi, kendini denetlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi için gerekli olduğunu kendisine hatırlatın.
 • Çocuklarımızın internette uzun süreler geçirmemesine özen göstermeli ve bunun yerine alternatif uğraşlar belirlemeliyiz.